Gazdan Arındırma Uzmanlığı (Gas Free)

Gazdan arındırma işlemi gemilerdeki kapalı mahallerde (tanklar, boru devreleri, pompa devreleri, kompresör daireleri vb.) ve tehlikeli mahallerde (katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddelerin depolandığı, taşındığı tanklar, sürekli kapalı yerler ve bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeler, boru devreleri) biriken gazları, aerosolleri can, çevre ve mal güvenliği için bu maddelerden arındırma işlemidir.

Arındırma işlemini gerçekleştirmek için yapılan gaz ölçümlerinde bu iş için imal edilmiş gaz ölçüm cihazları kullanılmakta ve cihazların bakımları, kalibrasyonları düzenli olarak yapılmaktadır.

Gazdan arındırma işlemi sayesinde gemiler tesise (tersane, Liman vb) güvenli bir şekilde yanaşabilmekte, geminin tehlikeli mahallerine mürettebat ve diğer çalışanlar tarafından emniyetli bir şekilde giriş sağlanabilmekte ve bu alanlarda sıcak çalışma ile soğuk çalışma işlemleri sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir.

Denizcilik ve kara sektöründe kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar öncesi, uzman ve sertifikalı gazdan arındırma uzmanlarımız ile gerekli kontrolleri yaparak, güvenli çalışma ortamını sağlamaktır.