Gemi İşlemeciliği

Şirketimiz Gemi işletmesini Kimyasal Tanker,RO RO,Kuru Yük Dökme Yük ,Konteyner Gemi tonajı fark etmeksizin yapmaktadır.

Gemilerin yük bağlantıları sağlanmakta Ulusal ve Uluslararası gemilerinin yönetim hizmetlerini eksiksiz bir şekilde hizmet verip sunmaktadır; Bunun için tabiyki Başta Deniz İşletmeciliği ,Deniz İşletme Ekonomisi, Denizde Güvenlik, Gemicilik ,Denizde Haberleşme, Seyir,Yönetim ve Organizasyonu,Uluslararası Lojistik, Deniz Taşımacılığı,Deniz Ticaret Hukuku,Liman Yönetimi konullarına vakıf olup. Deniz İşletmeciliğinde organizasyona dair sorunların saptanıp ortadan kaldırılması adına çalışmalar yapılarak Hizmetleri sunulmaktadır

Teknik Yönetim

Şirketimiz gemide yapılması gereken tamirlerin geminin havuzlanmasının Uluslararası kurallar, Klas ve Şirket taleplerine uygun olarak gerçekleştirilmesini, arızaların şirkete rapor edilmesini ve düzeltici işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli prosüdürlerin hazırlanıp Armatöre sunmaktadır .

Gemilerin bağlı bulundukları Klas kuruluşu ve Bayrak Devleti taleplerine uygun olarak programlanmış takvime göre sörveylerinin yapılması ve sertifikalandırılmalarının takip edilmesi,teknik işletme, bakım ve onarım mali bütçesinin geliştirilmesi;

ISM , ISPS yönetimi İşletmeciliği

Denizcilik Şirketlerinde, formalitelerin kademeli olarak artmasıyla Sınırlı personele sahip şirketler için, işletme maliyetlerinin artması ile birlikte söz konusu formaliteler gelmektedir. Firmamız Uzman ve sertifikalı ekibimiz ile yarı zamanlı sözleşmeye dayalı olarak, aşağıdakiler gibi bir dizi hizmeti nispeten düşük bir maliyetle sunmaktadır:

Uluslararası Emniyet Yönetimi (ISM) Kodunun Uygulanması:Şirket ofisine sertifikalı Üst Yönetim tarafından DPA Atamasının yapılması
Gemiler ve kıyıdaki tesisler için SMS belgelerinin hazırlanması;
ISM sertifikasyonu için kıyıda bulunan tesislerin ve gemilerin hazırlanması;
Şirket için Uygunluk Belgelerinin (DOC) ve gemiler için Emniyet Yönetimi Sertifikalarının (SMC'ler) düzenlenmesinden önce şirket ve gemilerin klas denetimlerinin düzenlenmesi;
Konvansiyon belgelerinin, deniz haritalarının, talimatların ve prosedürlerin gemilere aşağıdaki geçerlilik kontrolü ile temini;
Geminin bayrak devleti ve Uluslararası Denizcilik Örgütü gerekliliklerine uygunluğunun kontrolü;

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM), Denizcilik Şirketlerinin, sistemin uygulanmasını sağlamak için hem gemide hem de kara kuruluşlarında iç ve dış denetimler yapmak için prosedürlere sahip olmasını gerektirir.

sertifikalı ve deneyimli ISM Denetçileri Ekibimiz bu tür ISM iç denetimlerini gemide ve Şirketlerin Ofislerinde gerçekleştirmek için mevcuttur.

Gemi Manuellerin Hazırlanması

Acil Durum Çekme Prosedürü
Düşük Kükürtlü Yakıt Kullanımı
Geminin Çöp Yönetim Planı
Geminin Enerji Verimliliği Planı
Kapalı Alana giriş Manueli
Denizden Adam kurtarma Manueli
CYBER Manuel
Risk Assessment Records
Geminin Yağ Dökülmesi Acil Durum Planı (SOPEP-SMPEP) Manuel
Can Kurtarma Aletleri Bakım Planı
Yangınla Mücadele gibi diğer gerekli belgelerin hazırlanması Ekipman Bakım Planı vb.
Gemi güvenlik planlarının uygulanması, gemide ve gemi ile şirket arasındaki eğitimlerin düzenlenmesi;
İç denetimlerin ve olası eksikliklerin uygulanması ve kontrolü;
Yeni personellerin gemiye alışmalarının kontrolü, operasyon veya acil durumlarda görevleri ve güvenlik prosedürleri, Şirket Politikası vb.

Gemi Güvenlik Değerlendirmesi;

Gemi Güvenlik Planının hazırlanması ve Klas Kuruluşu tarafından onaylanması;
ISPS Kodu gerekliliklerine uygun olarak gemi sörveyi ve Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası düzenlenmesi.

Firmamız ISPS Kod’un Amaçları gereği amaçlarına uygun yapılacak ,işler şunlardır:


- Şirket ofisine sertifikalı CSO Atamasının yapılması
- Gemiye SSO Belgeli Gemi güvenlik zabitini atamak
- Güvenlik tehditlerini tespit etmek ve uluslararası ticaretle iştigal eden gemileri ve liman tesislerini etkileyen güvenlik eylemlerine karşı önleyici tedbirler almak amacıyla devletler, hükümet kuruluşları, yerel makamlar, denizcilik ve liman işleticileri arasında işbirliğini kapsayan uluslararası bir yapı tesis etmek; bu kuruluşların görev ve sorumluluklarını belirlemek,
- Güvenlikle ilgili bilgilerin erken ve etkin bir şekilde toplanmasını ve bilgi alış-verişini temin etmek
- Değişen güvenlik seviyelerine hazırlıklı olarak hareket edebilmek için yeterli ve düzgün plan ve prosedürlere sahip olabilmek,
- Denizlerde güvenliği tesis etmek üzere uygun ve yeterli tedbirlerin alınabilmesi için gerekli ortamı sağlamak,

Gemi güvenlik alarm sistemi

- Güvenlik tehditleriyle ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve taraf devletlerle bu tür bilgilerin değiş-tokuş edilmesi,
- Geminin ve liman tesisleri arasında haberleşmeye yönelik işbirliğinin sağlanması,
- Geminin, liman tesislerine ve bunlara ait yasak bölgelere izinsiz girişlerin önlenmesini sağlamak, İzinsiz olarak; silahların, yangına yol açacak malzemelerin ya da patlayıcıların gemilere ve liman tesislerine sokulmasının önlenmesinin sağlamak,
- Güvenlik tehditleri ya da güvenlik eylemlerine karşılık verebilmek için tehlikeyi bildirici vasıtalar / araçlar temin edilmesinin sağlamak,

Gemi ve liman tesisi güvenlik planlarının hazırlanmasının temin edilmesi ve güvenlik planları ve prosedürlerine aşinalık sağlamak için eğitim, talim ve tatbikatların temin edilmesini sağlamaktır.

Klas Bayrak Sörvey Hizmetleri

ADA MARINE DANIŞMANLIK Profesyonel performansımıza güvenerek birçok şirket bizi yurt içi ve yurtdışında denetçi olarak kullanıyor. İç Denet kontrol analizi, müşterilerimize sunulup Armatörlerimiz arasında Firmamızı tanıdıkça giderek daha popüler hale geliyor.

Uluslararası müşteri ve devlet yetkilileri için güvenilir bir Firma olmamızla birikte Tüm kıdemli Sörvey Uzmanlarımız Denizcilik Fakültelerinden mezun olmuştur..