Deniz Hukuku Danışmanlığı

ADA MARINE’Denizcilik Şirketimiz sektörünün Gemi Tutuklanmaları ile ilgili olarak,dünya çapında gemi tutuklanmalarını çözebilmek adına; armatörler, kiracılar, finans kuruluşları, yakıt tedarikçileri ve P&I Kulüpleri ile hareket etmektedir. Müvekkilimizin alacaklarının teminat altına alınması için gemilerin hareketlerini takip etmekte ve tutuklanma işlemlerinin sonuçlanmasını sağlamaktayız. Zayiat-Hasar/Kurtarma ekibimiz; armatörler, kiracılar, tekne ve makine sigortacıları, P&I Kulüpleri, kurtarıcılar için hareket etmekte ve piyasadaki en önemli yasal uygulamaları yürütmektedir.

Firma, gemi inşa sektöründe geniş bir müvekkil kitlesine sahiptir ve tersanelere Gemi inşa projeleri için en iyi uygulamaları sunmaktan gurur duymaktadır.

Firmanın uzmanlığı, onarım ve tamir sözleşmeleri konusunda tavsiyede bulunmayı ve taslak hazırlamayı da içerir.Her tür ve büyüklükteki gemileri içeren çok sayıda gemi alım-satım işlemlerinde müvekkillerine danışmanlık yapmakta ve onları temsil etmektedir. Firmanın, Müvekkillerine düzenli olarak tavsiyelerde bulunduğu bir başka konu ise özel teknelerin, süper yatların inşası, ilgili sözleşme düzenlemeleri ve hasar/zayiat halinde süreci yönetmesidir.
Firma, hem armatörlere hem de deniz sigortacılarına tavsiyelerde bulunmakta ve aynı anda birkaç yargılamada, yasal işlemleri koordine edebilme kabiliyetiyle tanınmakta ve Danışmanlık yapmaktadır.

Deniz Hukuku avukatı ne iş yapar?

Deniz hukuku uzmanlarımız kayıp, hasarlı, gecikmiş ya da riskli kargolardan kaynaklanan hukuki ihtilaflar, çarpışmalardan doğan tazminat talepleri, bireysel sakatlanmalar, sözleşmesel ihtilaflar, deniz kirliliği, gemi hacizleri ve deniz sigortası ile ilgili konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Deniz ticaretinde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklara uygulanan kuralları kapsar. Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan, yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanan hukuk kurallarıdır.

Ada marine sorvey danışmanlık olarak, Deniz Ticareti Hukuku / Deniz İş Hukuku alanında profesyonel danışmanlık vermekte, sorunlarınızı en iyi şekilde çözümlemekteyiz